ZNAJDZ NAJTANSZY KREDYT HIPOTECZNYKRD Krajowy Rejestr Długów - kontakt z konsultantem

Baza KRD to legalna, stale aktualizowana baza informacji o dłużnikach. Trafiają tam Ci, którzy dotychczas uporczywie unikali płacenia swoich długów. Twój dłużnik opanował do perfekcji sztukę manipulacji. Radzi sobie doskonale dzięki zaufaniu ludzi takich jak Ty. Może nawet działa pod nowym szyldem i na innych testuje swoje sztuczki. Każdego na Twoim miejscu rozsadzałaby złość. Wyobraź sobie, że można zmienić złość w satysfakcję.
Czytaj więcej na stronie www.InformacjaKRD.pl

No title
          Dzisiejsze wydarzenia

    » Banki
    » Biznes   
    » Finanse
    » Finanse Osobiste
    » Giełda
    » Pieniadze
    » Podatki
    » Prawo Pracy
    » Rynek Walutowy
    » Ubezpieczenia

          Notowania Spółek GPW

    » Akcje WIG20
    » Akcje mWIG40
    » Akcje sWIG80
    » Obligacje
    » Certyfikaty inwestycyjne
    » Kontrakty terminowe

          Notowania  Kursy Walut


 

          Poradniki

    » ABC Funduszy Inwestycyjnych
    » Czy warto oszczędzać ?
    » Jak zacząć grać na giełdzie
    » Wybór rachunku maklerskiego
    » Książki do nauki inwestowania

          Partnerzy

          Reklama
          Jak grac na gieldzie

Jak zacząć grać na giełdzie

Wybór sposobu inwestowania Inwestować można na kilka sposobów, zależnie od temperamentu, ilości wolnego czasu, umiejętności i predyspozycji. Najpopularniejsza jest chyba gra na giełdzie, czyli sprzedaż i kupno akcji co kilka dni, kierując się komunikatami ze spółki i otoczenia. Innym sposobem jest przemyślenie kilkuletnich perspektyw spółek, dobór akcji tanich fundamentalnie z dobrymi perspektywami. Następnie ich zakup i kilkuletni okres bezczynności, a potem realizacja zysków. Ci, którzy mają dużo wolnego czasu, lubią codzienne zastrzyki adrenaliny zapewne wybiorą tzw. daytrading czyli kilkukrotne zakupy i sprzedaż akcji na jednej sesji giełdowej.

Należy zastanowić się również, czy inwestujemy tylko w jedną spółkę, wierząc, że przyniesie nam duże zyski, czy też dywersyfikujemy portfel kupując kilka firm. Ryzyko wówczas jest znacznie mniejsze, bo straty czy bankructwo jednej firmy może z nawiązką pokryć zysk innych spółek z naszego portfela.

Często pojawia się pytanie jaka kwota pieniędzy jest wymagana do gry na giełdzie. Nie ma żadnej kwoty minimalnej. Jednak z powodu prowizji i opłat pobieranych za usługi pośrednictwa biura czy domu maklerskiego rozsądne jest przeznaczenie na giełdę około 4-5 tysięcy zł. Można wtedy już skonstruować mały portfel spółek, a prowizje nie będą przekraczały 1% transakcji pod warunkiem, że inwestujemy przez internet. Osobiste lub telefoniczne składanie zleceń ma prowizje rzędu 1-2% zależnie od instytucji w której mamy rachunek maklerski (brokerski).

Terminologia graczy giełdowych Akcje i obligacje
Sa to papiery wartościowe, rózniące się ryzykiem (obligacje są bezpieczniejsze) oraz uprawnieniami posiadacza. Akcja jest częścią wartości firmy przypadającą na jej posiadacza. Uprawnia do dywidendy (jeżeli Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ją uchwali) oraz do udziału w Walnym Zgromadzeniu, a więc w pewnym (małym) stopniu do decydowania o losach spółki. Obligacja to papier dłużny, czyli będący dowodem pożyczki, jaką jej właściciel udzielił wystawcy obligacji (Skarbowi Państwa, gminie czy firmie). Obligacja uprawnia do otrzymywania odsetek i zwrotu kapitału lub do otrzymania jej wartości nominalnej w przypadku gdy była sprzedawana z dyskontem. Zarówno akcje jak i obligacje mogą być notowane na giełdzie.

Notowania ciągłe i fixing
Znacząca większość spółek giełdowych jest notowana w systemie notowań ciągłych. Oznacza to, że transakcje mogą być zawierane w każdej chwili w czasie sesji giełdowej (od 9.30 do 16.10) pod warunkiem, że zlecenia kupna i sprzedaży mają limity cen, które umożliwiają transakcje. Od 16.10 do 16.20 przyjmowane są zlecenia na zamknięcie, a od 16.20 do 16.30 trwa dogrywka, podczas której transakcje mogą być zawierane tylko po cenie dziennego zamknięcia.
Mała część spółek jest notowana na fiksingach. W tym sposobie notowań transakcje mogą być zawierane tylko dwa razy dziennie - w czasie pierwszego (o 11.15) i drugiego (o 15.00) fiksingu oraz podczas półgodzinnych dogrywek bezpośrednio po fixingu. W czsie dogrywki transakcje mogą być zawierane tylko po cenie ustalonej na danym fixingu . Pomiędzy momentami realizacji zleceń (pomiędzy fiksingami) zlecenia mogą być składane, jednak z realizacją oczekują na najbliższy fiksing.
Wszystkie biura maklerskie udostępniają programy do oglądania notowań w online (w czasie rzeczywistym). Na ogół po jednej najlepszej ofercie kupna i sprzedaży spółek można mieć za darmo jeśli posiada się rachunek brokerski (maklerski) w danym bierze. Większa ilość ofert jest udostępniana za darmo jeśli klient ma odpowiednie obroty na rachunku lub odpłatnie jeśli odpowiednich obrotów brak.

Wycena spółek
Spółki są notowane z różnymi cenami. Nie oznacza to, jak często mylnie się uważa, że spółka kosztująca 1 zł jest tańsza niż spółka notowana po 700 zł. Cenę należy odnieść do zysków, wartości księgowej, czy wypłacanej dywidendy. Spółka kosztująca 1 zł może być przewartościowana jeśli nie ma dużych zysków, a spólka kosztująca 500 zł może być niedowartościowana, jeśli np roczny zysk przypadający na akcję jest rzędu 80-100 zł. Cena akcji może się poza tym zmienić skokowo (zmniejszyć) przy splicie czyli podziale akcji.

Split czyli podział akcji
Niekiedy spółka decyduje się na przeprowadzenie podziału akcji. Na ogół ma to na celu zwiększenie liczby akcji będących w obrocie, czyli poprawienie płynności (ilości zawieranych transakcji) akcji spółki. Dla przykładu, jeżeli inwestor posiadał 200 akcji firmy XYZ notowanych po 10 zł i przeprowadzany jest split 1:5, to po splicie będzie miał 1000 akcji, a cena odniesienia spadnie do 2 zł. Czyli globalnie nic się nie zmieni - jego portfel będzie wart 2000 zł. Czasem jednak występuje pewien efekt psychologiczny zwiększonego popytu po splicie, wynikający z dwóch przyczyn: tańsze akcje łatwiej znajdują drobnych nabywców, niezorientowani, że nastąpił split sądzą, że akcje tak mocno potaniały.

Analiza techniczna i analiza fundamentalna
Analiza techniczna to zbiór metod oceny sytuacji spółki bazujących na różnego rodzaju wykresach cen spółki na przestrzeni historii jej notowań giełdowych. Oprócz cen istotny jest też volumen lub obrót, czyli ilość, bądź wartość akcji zmieniających właściciela podczas notowań. Same wykresy mogą być przedstawiane w różnej postaci: liniowe, słupkowe, punktowe, w postaci świec japońskich. Na podstawie cen z przeszłości analitycy techniczni tworzą różnego rodzaju wskaźnki i oscylatory pomocne w przewidywaniu przyszłych zachowań cen spółki.
Analiza fundamentalna bazuje na wynikach finansowych firmy, na jej zyskach, zadłużeniu, płynności, analizie kapitału w chwili obecnej i w przeszłości, przepływach finansowych w spółce.
Można powiedzieć, że analityk techniczny jest artystą interpretującym wykresy cenowe spółki, natomiast analityk fundamentalny jest rzemieślnikiem - księgowym analizującym związane ze spółka pieniądze i ich przepływ w firmie.

Hossa, bessa, korekta
Hossa czyli rynek "byka" jest okresem wzrostu cen akcji. Zazwyczaj trwa od kilku do kilkunastu lat. Wzrosty nie odbywają się dzień w dzień. Czasem następują kilkudniowe czy nawet kilkutygodniowe okresy spadku cen w fazie hossy. Te okresy spadków nazywane są "korektą". Po dłuższej hossie przychodzi najczęściej bessa czyli "rynek niedźwiedzia". Okres spadków cen akcji może trwać nawet kilka lat. Oczywiście nie jest to pochylona w dół linia prosta. W okresie bessy zdarzają się też wzrosty. Wtedy nazywane są one "korektą" spadków. Jak widać "korekta" może oznaczać krótkoterminowy spadek cen w okresie hossy i wzrost cen w okresie bessy.

Prawo poboru
Kiedy na giełdzie jest dobra koniunktura (hossa) wówczas często spółki starają się ściągnąć dodatkowy kapitał z rynku. Zdobycie kapitału pooprzez emisją nowych akcji jest często tańsze niż finansowanie się z kredytu bankowego czy emisji obligacji. Spółki giełdowe korzystają z okazji i oferują nową emisję akcji po atrakcyjnej cenie w stosunku do ceny rynkowej i z tzw prawem poboru. Oznacza to, ze akcjonariusz, który posiadał "stare" akcje otrzymuje prawo do objęcia (kupna) akcji nowej emisji w proporcji wyznaczonej przez spółkę. Prawa do nowej emisji akcji są przez krótki okres czasu notowane na giełdzie, tak, że nawet osoby nie posiadające "starych" akcji mogą nabyć na rynku prawa poboru i następnie zapisać się i opłacić nową emisję akcji. Nowa emisja jest dołączona do starej i notowana na giełdzie dopiero po zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy, przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i po dopuszczeniu przez GPW do notowań. Okres od opłacenia nowej emisji do pierwszego jej notowania moze potrwać kilka miesięcy.
Teoretycznie emisja nowych akcji z prawem poboru nie powinna spowodować zysku dla posiadaczy akcji, ponieważ następuje rozwodnienie wartości spółki na większą ilość akcji, a to czy nowy kapitał spółka potrafi zagospodarować w racjonalny sposób pokaże dopiero, raczej odległa, przyszłość. Praktycznie często jednak emocje w okresie hossy powodują, że na taniej nowej emisji daje się zarobić.

Dywidenda
Dywidenda jest to część zysku spółki wypłacana posiadaczom akcji. Aby otrzymać dywidendę najpierw walne zgromadzenie akcjonariuszy (WZA) musi uchwalić jej wypłatę oraz wielkość. Podczas walnego ustala się również dzień ustalenia prawa do dywidendy i dzień wypłaty. Do otrzymania dywidendy uprawnia posiadanie akcji danej spółki w trzecim dniu roboczym przed datą ustalenia prawa (to wyprzedzenie jest związane z opóźnionym księgowaniem akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych). Dywidenda jest wypłacana na ogół raz w roku, czasem w dwóch ratach i dotyczy podziału zysku z poprzedniego roku obrachunkowego w spółce. Stopa dywidendy, czyli stosunek jej wielkości do ceny jednej akcji waha się najczęściej od 0,2%-10%.
Po dniu wypłaty dywidendy kurs akcji teoretycznie powinien obniżyć się o jej wartość, ponieważ te pieniądze są wyprowadzone z firmy, a więc wartość spółki jest niższa.
Zdarzają się wypadki, że ktoś nie ma akcji zdeponowanych na rachunku maklerskim. Dotyczy to często pracowników, którzy otrzymali akcje pracownicze przy prywatyzacji lub osób, które kupiły akcje na rynku pierwotnym, a nie zdeponowały ich w biurze maklerskim. Osoby te mogą odebrać dywidendę bezpośrednio od sponsora emisji, czyli z biura maklerskiego, które na podstawie umowy z daną spółką prowadzi rejestr akcjonariuszy. Można dać wówczas dyspozycję przelewu dywidendy na swój rachunek w banku.

Krótka sprzedaż
Jest to forma zarabiania na giełdzie przy spadku cen akcji czyli w okresie bessy. Polega na pożyczeniu, za pewną opłatą, akcji od biura maklerskiego, następnie ich sprzedaży i potem odkupieniu po niższej cenie i zwróceniu biuru, które akcje pożyczyło. Krótka sprzedaż może być realizowana na akcjach kilkunastu największych spółek i nie wszystkie biura maklerskie oferują tę usługę.
Oczywiście osobnym problemem jest trafne przewidywanie tendencji spadkowej oraz czasu jej trwania na akcjach danej spółki.

Finanse osobiste
          Finanse osobiste

    » Konta osobiste
    » Konta młodzieżowe
    » Konta oszczędnościowe
    » Karty kredytowe
    » Fundusze inwestycyjne
    » Kredyty gotówkowe
    » Kredyty mieszkaniowe
    » Kredyty samochodowe
    » Kredyt Rodzina na swoim
    » Kredyty konsolidacyjne
    » Kredyty hipoteczne
    » Kredyty refinansowe
    » Pożyczki gotówkowe
    » Porównywarka kredytów
    » Lokaty
    » IKE

          Dla firmy

    » Konta firmowe
    » Kredyty dla firm
    » Kredyty samochodowe
    » Pomoc dla firm

          Doradztwo

   » Ubezpieczenia komunikacyjne
   » Ubezpieczenia majątkowe
   » Ubezpieczenie na życie
   » Doradztwo inwestycyjne
   » Doradztwo kredytowe
   » Doradztwo prawne
   » Leasing

          Notowania WIG i WIG20 

          Reklama

 
» Strona główna         » Konta osobiste         » Konta firmowe         » Kredyty mieszkaniowe         » Konta młodzieżowe         » Kontakt
© Copyright by PawełD all rights reserved